تالار زبانشناس

معنی جملهhe had enough

معنی he had enough چی میشه در واقع یک استعاره هست که میگه به ستوه آمده؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «چاق، بیمار و تقریبا مرده» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های واقعی»، فصل «چاق، بیمار و تقریبا مرده»)

1 Likes

خسته شدن
بس بودن
بیزار بودن

I have had enough of your excuses

من از بهانه‎های تو خسته شدم.

6 Likes