تالار زبانشناس

معنی از just as رو نمیدونم .برام ممنون میشم ترجمه کنید

معنی از just as رو نمیدونم .برام ممنون میشم ترجمه کنید
0

The concept that we’re talking about here - free agency - applies within this realm and within the job that you’ve got in that realm just as much or more than even the entrepreneurial situation.

==================
این تاپیک مربوط به درس« توضیحات جورج » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « مکالمات تجاری » فصل: « امنیت شغلی »

درست همانطور که،درست هنگامی که

just like, similar to; right at the moment

1 Like

درست به اندازه ی …

1 Like

معنیشو میدونم فقط توی جمله معنیشو میخواستم بدونم

معنیشو میدونم فقط توی جمله میخواستم بدونم

1 Like