تالار زبانشناس

یادگیری و خلاصه ای از نکات گرامری به درد بخور

سلام تو این تاپیک نکات گرامری که در کنار خوندن زبان بهتره بلد باشیم رو مطرح میکنم.دوستانیم که نکته ای بلدن لطفا مطرح کنن.20190702_142545
اینم موضوع اول در مورد زمان گذشته ساده

14 Likes

احسنت به شما. :clap::clap::clap::clap::tulip::tulip::tulip:

3 Likes

جمع بی قاعده:بعضی از اسم ها شکل جمع بی قاعده دارند یعنی با اضافه کردن s,es,ves,…جمع بسته نمیشوند.مثل:
مردان _ انسانها man :point_right: men مرد_انسان
زنان woman :point_right: women زن
موشها mouse :point_right: mice موش
پاها foot :point_right: feet پا
بچه ها child :point_right: childern بچه
دندان ها tooth :point_right: teeth دندان

5 Likes

جمع با قاعده:برای جمع بستن اسم هایی که به z,sh,ch,x,oختم میشوند از esاستفاده میکنیم.مثل:
box :point_right: boxes
wish :point_right: wishes
church :point_right: churches

5 Likes

ادامه مبحث جمع با قاعده:
اسم هایی که به f,feختم میشوند در جمع fوfe حذف شده و ves اضافه میشود.مثل:
life :point_right: lives
wife :point_right: wives
thief :point_right: thieves
leaf :point_right: leaves

6 Likes

ادامه مبحث جمع با قاعده:
اسم هایی که به y ختم میشن.اگر حرف قبل از y بیصدا باشد .در جمع yحذفشده وiesاضافه میشود.مثل:
lady :point_right: ladies
country :point_right: countries

5 Likes

:globe_with_meridians: چند کلمه که جمع بسته نمیشوند ولی متاسفانه بعضی زبان آموزان s جمع اضافه میکنند.

:diamond_shape_with_a_dot_inside: Fruit
میوه
:diamond_shape_with_a_dot_inside:Advice
توصیه،پند
:diamond_shape_with_a_dot_inside:Information
اطلاعات
:diamond_shape_with_a_dot_inside:Furniture
لوازم خانگی
:diamond_shape_with_a_dot_inside:Luggage
چمدان/بار
:diamond_shape_with_a_dot_inside:Hair
مو
:diamond_shape_with_a_dot_inside:Bread
نان
:diamond_shape_with_a_dot_inside:Fish
ماهی
:diamond_shape_with_a_dot_inside:Sheep
گوسفند

4 Likes