تالار زبانشناس

ترجمه این دو جمله

He walked the plank. They acted like scallywags!

==================
این تاپیک مربوط به داستان« پیت رو بخور! » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
پکیج: « داستان های مصور صوتی »

to walk the plank:

دزدان‌ دريايى‌ در گذشته چشم اسیرانشون رو می بستند و اونها رو وادار می کردند که روی الواری که از کشتی به بیرون امتداد داشت راه برند و اونها رو به داخل آب هل می دادند.

They acted like scallywags!

ترجمه: اونها ادای آدم های رذل و بی سر و پا رو در آوورند!

3 Likes

سپاسگذارم بابت ترجمه

1 Likes