تالار زبانشناس

Here we go

معنی این عبارت چیست

==================
این تاپیک مربوط به درس« داستان کوتاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « جشنواره روز مرگ - درسنامه اصلی »

2 Likes

سلام.میشه اینجوری معنیش کرد.
بزن بریم

7 Likes

بیاید دوباره شروع کنیم

سلام.

6

here you are/here you go
used when you are giving something to someone

Here you are, a boxful of tools.

‘Here you go.’ Callum handed her a glass of orange juice.

منبع: دیکشنری لانگمن…واژه here

5 Likes