تالار زبانشناس

استفاده از زمان درست

How many pens is Brad holdiholdi
ببخشید در جمله بالا از چه زمانی استفاده شده؟

==================
این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی دبیرستان ابرقهرمان » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی دوم »

2 Likes

زمان جمله حال استمراری هست.
جمله ی فوق توی حالت خبری میتونه بشکل زیر باشه:

Brad is holding three pens.

که در جمله ی مورد نظر شما درباره ی تعداد خودکارها سول پرسیده شده :

How many pens is Brad holding?

9 Likes

ممنون از توضیح خوبتون

1 Likes