تالار زبانشناس

معنی عبارت Word round the office چیست؟

معنی عبارت Word round the office چیست؟
0

word round the office is that you had quite an exciting weekend!

==================
این تاپیک مربوط به اپیزود« Like riding a bike » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « زبان انگلیسی روزمره ی ما »

2 Likes

یعنی شایعه شده . خبرا رسیده.

شایعه شده که آخر هفته ی خیلی جالبی داشتی.

5 Likes