تالار زبانشناس

معنی عبارت Would be your kind of thing چیست؟

معنی عبارت Would be your kind of thing چیست؟
0

Feifei How exciting! I didn’t think that would be your kind of thing.

==================
این تاپیک مربوط به اپیزود« Like riding a bike » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « زبان انگلیسی روزمره ی ما »

1 Like

میشه اینجوری ترجمه کرد.

فیفی چقدر جالب. فکر نمیکردم که (صخره نوردی) به تیپت بخوره.

یا

فکر نمیکردم که از اون (صخره نوردی) خوشت میاد.

2 Likes