تالار زبانشناس

موضوع گرامری

What does the meaning of you 've got to verb

==================
این تاپیک مربوط به داستان« من کفش های سفیدم رو خیلی دوست دارم » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
پکیج: « داستان های مصور صوتی » داستان: « پیت گربه »

3 Likes

You use have got to when you are saying that something is necessary or must happen in the way stated.

6 Likes