تالار زبانشناس

بیزحمت اینو هم ترجمه کنید

I’m exhausted - I have to grab 40 winks before the next shoot. Night night.

==================
این تاپیک مربوط به اپیزود« have to » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « کارگاه تلفظ تیم »

1 Likes