تالار زبانشناس

کاربرد he received،مربوط به نامه هست یا مربوط به اقبال

When Iqbal returned, he took some of the letters he received from the American students and put them on his wall

==================
این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی بردگی کودکان » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های واقعی » فصل: « برده داری کودکان »

2 Likes

یعنی نامه هایی که اقبال از دانش آموزان آمریکایی دریافت کرده بود

1 Likes

مربوط به اقبال درسته

2 Likes