تالار زبانشناس

کاربرد he received،مربوط به نامه هست یا مربوط به اقبال

کاربرد he received،مربوط به نامه هست یا مربوط به اقبال
0

When Iqbal returned, he took some of the letters he received from the American students and put them on his wall

==================
این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی بردگی کودکان » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های واقعی » فصل: « برده داری کودکان »

1 Like

یعنی نامه هایی که اقبال از دانش آموزان آمریکایی دریافت کرده بود

مربوط به اقبال درسته

1 Like