تالار زبانشناس

ارزیابی دوره کلاس تخصصی گرامر انگلیسی

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از دوره « کلاس تخصصی گرامر انگلیسی » نرم افزار «زبانشناس» است.
توضیح مختصری از این دوره:
اگر خوره ی گرامر هستید در این دوره به صورت تخصصی گرامر تدریس می گردد.
سطح: 3

1 Likes

راهنمای استفاده داشت خیلی بهتر بود

1 Likes