تالار زبانشناس

ارزیابی دوره نیمچه داستان‌ها

با سلام فقط میتونم بگم در نا امیدی کامل امروز امید تازه و انرژی تازه ای گرفتم از امروز دوباره شروع می کنم به یاد گیری زبان

عالی است متشکرم لطفا تا رسیدن به هدف ادامه بدهید.

خیلی خوب تا حالا انقد از یک برنامه ی اموزشی راضی نبودم