تالار زبانشناس

آیا ترجمه ام درست است

So she has very little work at the business now and if she did everything in one day it would lessen the burden of her salary

اگر او تمام کارهاش رو در یک روز انحام بده این باعث میشه که بار سنگین حقوقش از گردن ما کمتر بشه

==================
این تاپیک مربوط به درس« درسنامه واژه ها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « مانع پیشرفت - درسنامه اصلی »

2 Likes

سلام.
بله، فکر می کنم درست باشه

البته شما با آووردن “سنگین” و “گردن ما”، یه کم ادبی ترش کردید :rofl: چون اینا تو متن آوورده نشده

موفق باشید

3 Likes

آهان خوب خداروشکر که مفهوم رو درست فهمیدم

1 Likes