تالار زبانشناس

ترجمه واژه ی fire

ترجمه واژه ی fire
0

Don’t want to fire mom

یعنی اینکه نمیخواستن مادرشونو عصبی کنن؟!

==================
این تاپیک مربوط به درس« درسنامه واژه ها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « مانع پیشرفت - درسنامه اصلی »

1 Like

سلام

واژه ی fire در اینجا به معنای اخراج کردنه

fire

منبع

موفق باشید و پرتلاش

3 Likes

مررررررررررررررسی پیروز باشین

1 Like