تالار زبانشناس

درپاراگراف اول I take it فکر میکنم معنی شده،درسته؟

==================
این تاپیک مربوط به داستان« جدی میگم، این کتاب رو باز نکن » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
پکیج: « داستان های مصور صوتی » داستان: « داستانهایی در رابطه با کتاب »

اه! کتاب رو باز کردی. فکر میکنم اتفاقی بود، نه؟

بله دقیقا همین ترجمه شده