تالار زبانشناس

دامنه لغات

ببخشید اینجا یعنی اینکه من 2 هزار لغت حفظم؟!؟!؟!؟:flushed::scream:
اگر دوهزارتا لغت حفظ ام که دیگه هیچ
چون شنیده بودم اگر کسی هزارتا لغت از یک زبان رو بلد باشه راحت میتونه صحبت کنه
فکر نکنم شاید منظورش اینکه اپلیکیشن دوهزارتا لغت دارهScreenshot_2019-07-16-19-09-44

1 Likes

یعنی ۲ هزار لغت رو از هایلایت دراوردید.

5 Likes

راحت صحبت کنه؟؟؟؟

نه خب دیگه اونجوری ها هم نیست. ما یه چی داریم به اسم language core. شما با یادگیری 1000 تا 2000 لغت مرسوم میتونید بدستش بیارید. که یعنی می تونید راحت تر با زبان ارتباط بگیرید. مثل درخت میمونه شما ریشتون رو زمین کاشته شده حالا وقته رشده.

10 Likes

آهان که اینطور:hugs:

1 Likes

راستش منم تعحب کردم…
مرسی بابت روشنگری

1 Likes

سلام
از کجا بفهمیم‌‌چقد دقیق لغت بلدیم؟

2 Likes