تالار زبانشناس

چه موقع نیاز به تلفظ حرف at نداریم؟

در عبارت زیر کلمه یatخوانده نشده علت خاصی دارد؟

brilliant marks at school

==================
این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی اسحاق نیوتون » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

1 Likes