تالار زبانشناس

معنی این دو.کلمه

you can have your very own space rocket with double retro laser blammers.” “I don’t like peas

معنی کلمه retro
و
Blammers

==================
این تاپیک مربوط به داستان« نخودهاتو بخور » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
پکیج: « داستان های مصور صوتی »

2 Likes

یکپارچه سازی retro
وBlammers نوعی لیزر برای اسباب بازیهای لیزری

معنی جمله:
تو می توانی موشک فضایی اختصاصی خودت را با موشک هایی با صدای لیزری دوتایی داشته باشی.
یا
شما می توانید موشک فضایی خود را با دوبرنامه لیزر دوتایی یکپارچه داشته باشید. من نخود را دوست ندارم.

5 Likes