تالار زبانشناس

نحوه صحیح عبارت

در قسمت vocabulary درس قدرت نامحدود این عبارت به این شکل اومده
Excellence is within the reach of all of us.
اما در درس mainبه این شکل اومده
Excellence is within the reach of us all.
کدام یک درست هست
Reach of all of us?

==================
این تاپیک مربوط به درس« درس واژگان » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « قدرت نامحدود »

1 Likes

هر دوش درسته
این درس ها توسط گویندگان بومی تهیه شده و هر چیزی که میگن درسته

1 Likes