تالار زبانشناس

Was or were

Was there a lot of freedom at the carpet factory? No, there wasn’t a lot of freedom at the carpet factory.

There were a lot of rules at the carpet factory.

چرا اینجا از wasاستفاده کرده به جایwere

==================
این تاپیک مربوط به درس« شتاب دهنده ی تسلط الف » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های واقعی » فصل: « برده داری کودکان »

3 Likes

برا اینکه freedom غیرقابل شمارشه و جمع بسته نمیشه

5 Likes

مرسی از پاسخ‌گویی شما

2 Likes