تالار زبانشناس

They looked down at him

Look down به چه معناست؟

==================
این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی چوپان دروغگو » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

6 Likes

[look down on someone/something] to think that you are betteror more important than someone else, or to think that something is not good enough for you

7 Likes

to feel that someone is less important than you or does not deserve respect

بخواین بدون نگاه کردن به یک دیکشنری هم معنیش رو متوجه بشین تجزیه کنید look یعنی نگاه کردن، down یعنی پایین.
تو فارسی هم داریم از بالا به یکی نگاه کردن، یعنی خودتو برتر از اون بدونی و اون فرد رو کم اهمیت جلوه بدی، یا کم اهمیت دونستن یک چیزی

9 Likes

البته اینم بگم که Phrasal verb ها بعضی هاشون هیچ منطقی ندارن
مثلا Give up که اگه بخوایم هر کدوم رو جدا معنی کنیم یه چیز عجیبی میشه معنیش

7 Likes

بله درسته، من همه رو که این ترفند رو روشون نمیزنم :wink::wink::wink: تو قالب جمله بیشتر مشخص میکنم

5 Likes