تالار زبانشناس

Blackjack tableمعنیش چی میشه اینجا دوستان

blackjack table

==================
این تاپیک مربوط به درس« درس داستان کوتاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « تسلط بر احساسات (۱) »

3 Likes

maxresdefault%20(1)

11 Likes

سپاس((((((((((((((((((

5 Likes