تالار زبانشناس

معنی کلمه sucka

sucka

==================
این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی مسابقه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « مسابقه - درسنامه اصلی »

4 Likes

noun sucka (sucker)
(Slang) gullible person, dupe; generic person or thing (used to specify an object without calling it by name)

1 Likes

چی ؟ چرا حذف بشن ؟! !

2 Likes

اشتباه بود خودم پاک کردم عزیزم

2 Likes

یعنی احمق

5 Likes

ابتدا به مفهوم توجه کنید نه ترجمه فارسی
informal someone who is easily tricked or persuaded
to do something

You believed everything she told you? Whata sucker

2 Likes

سلام…ولی توی خود اپلیکیشن جوجه معنا شده :thinking:…یه جور حالت تحقیر کردن داره توش

البته، این پاسخ شما رو تایید می کنه


منبع

2 Likes