تالار زبانشناس

فاقد فصل چهارم

سلام .این کتاب در زیبوک فصل چهارم ندارد
خانواده رابینسون

3 Likes

دزدان دریایی کاراییب هم باقی فصل هاش قرار بدید در زیبوک

3 Likes

سلام
لطفا فصل چهارم خانواده رابینسون اضافه کنین.
در سایت، فصل چهارم هست اما در آپ فصل چهارم نداشت.
این درس در کتابهای خیلی ساده قرار دارد.
@hnaseri
@Farzad_Poodineh

1 Likes