تالار زبانشناس

لتس تاک، حکایت روباه و انگور ترش

8 Likes

آقا مصطفی من فعلا نمیتونم وویس رو گوش کنم در اولین زمان حتما گوش میکنم

2 Likes