تالار زبانشناس

ارزیابی دوره تحصیل در خارج از کشور

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از دوره « تحصیل در خارج از کشور » نرم افزار «زوم» است.
توضیح مختصری از این دوره:
آیا فکر میکنید به عنوان دانشجویی که زبان مادری اش انگلیسی نیست، رفتن به خارج از کشور و درس خواندن در دانشگاه های دیگر کشور ها برای شما مناسب است؟ در این دوره به شما نکات مهمی در این مورد گفته می شود.
سطح: 4

2 Likes