تالار زبانشناس

کاربرد arrive atو arrive in

هر دو این کلمات به معنی"رسیدن به" هستن.ولی اگر مقصد یک ساختمان،شهر کوچک،بخشی از یک خانه و… باشد از arrive at استفاده میکنیم.مثل oliva arrive at his palace

ولی اگر مقصد یک کشور،شهر بزرگ،قاره و…باشد از arrive in استفاده میکنیم.مثل l will arrive in tehran at five

==================
این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شب دوازدهم » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

15 Likes

سپاس.جالب بود.از این کارا بیشتر بکنید

2 Likes

ممنون.چشم حتما…:pray:

1 Likes

مفید بود ممنون این موضوع به نظرم خیلی کاربردیه

2 Likes