تالار زبانشناس

Movie idea

Let’s imagine this is a dream or this is a movie idea for the future so will start with next year…next year…
سلام دوستان برای ترجمه مووی ایدیا بگیم که یک فیلم خیالی؟!
:woman_shrugging:

==================
این تاپیک مربوط به درس« درسنامه دیدگاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « مسابقه - درسنامه اصلی »

3 Likes

منظور یک ایده برای ساخت یک فیلم هست. یک سناریو.

5 Likes