تالار زبانشناس

ترجمه Let’s go through

Let’s go through the story slowly and talk about some of the vocabulary
لتس گو ثرو
میشه ترجمش کرد که مستقیم بریم سراغ داستان

==================
این تاپیک مربوط به درس« درسنامه واژه ها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « مسابقه - درسنامه اصلی »

3 Likes

زمانی که go through به همراه story, email, letter, … باشد، اشاره داره به اینکه اون مطلب یا موضوع رو مطالعه و بررسی کردن هست .

9 Likes

مرسی بابت پاسخگویی
موفق باشین

1 Likes

معنیش میشه👈بریم طی کنیم یا بریم بررسی کنیم

3 Likes

منظور بررسی اون داستانه
بیایید داستانو بررسی کنیم به (ارامی) و در مورد برخی واژگانش حرف بزنیم

3 Likes