تالار زبانشناس

معنای etc و sth

سلام
etc,sth
این دوتا کلمه که توی دیکشنری زیادن مخفف چیه و چه معنایی میده؟
خصوصا دومی، چون اولی رو معمولا «و غیره» ترجمه میکنیم …

2 Likes

سلام
sth مخفف some thing هست به معنای بعضی چیزها
etc مخفف et cetera هست، یه واژه لاتینه
et به معنی و
cetera به معنی الباقی/سایرین/دیگران
که با هم معنی و غیره میده
و زمانی که بخواییم بقیه مواردی که تو متن هست ولی اهمیت نداره حذف کنیم از این کلمه استفاده میکنیم

7 Likes

Thank you very much​:pray::pray:

2 Likes