تالار زبانشناس

Pete starts building a bigger tree house

در اینجا میشد به جای ‌building از to build استفاده کرد؟۶۸

==================
این تاپیک مربوط به داستان« پیت گربه و خانه درختی عالی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
پکیج: « داستان های مصور صوتی » داستان: « پیت گربه »

2 Likes

جفتش درست هست…

2 Likes