تالار زبانشناس

Let's talk 12 (trevor noah program)


http://westlife.4kia.ir/info2/249966/برسی-شعار-جنجالی-هواداران-ترامپ-ضد-ایلهان-عمر/

https://www.mehrnews.com/news/4589201/حمایت-دموکرات-ها-از-الهان-عمر-در-برابر-ترامپ

2 Likes

سلام آقا محمد شبتون بخیر :sunflower::rose::cherry_blossom::tulip::blossom::hibiscus:بسیار عالی و روان صحبت کردیند :sunflower::rose::cherry_blossom::tulip::hibiscus::blossom:باارزوی موفقیتهای بیشتر :sunflower::rose::cherry_blossom::tulip::hibiscus::tulip::hibiscus: