تالار زبانشناس

Abstract of emotional mastery 2(Power English)

:spider::spider::spider::spider::spider::spider::spider::spider::spider_web::spider_web::spider_web::spider_web::spider_web::spider_web::spider_web::spider_web::spider_web:

7 Likes

سلام خانم آدینه تون بخیروشادی :hibiscus::sunflower::rose::cherry_blossom:بسیار عالی :hibiscus::sunflower::rose:باآرزوی موفقیتهای بیشتر و پیشرفت عالی تر :hibiscus::sunflower::rose::cherry_blossom::bouquet::heartpulse::sparkling_heart:

2 Likes

سلام. مرسی میترای عزیز. جمعه ی باحال و خفنی داشته باشی⚘⚘⚘⚘⚘⚘ :rosette::rosette::rosette::rosette::rosette: :blossom::blossom::blossom::blossom::blossom::hibiscus::hibiscus::hibiscus::hibiscus:

2 Likes

سلام به روی ماهت :blossom::hibiscus::blossom::heartpulse::sparkling_heart::kissing_heart::heart_eyes:مرسی عزیزدلم همچنین :hibiscus::sunflower::sunflower::sunflower::rose::cherry_blossom::cherry_blossom::cherry_blossom::rosette::tulip::rosette::tulip:

2 Likes