تالار زبانشناس

معنی عبارت Get engaged

سلام
معنی عبارت Get engaged میشه پیشنهاد ازدواج دادن یا پذیرفتن پیشنهاد؟

سلام
اگه اشتباه نکنم
به معنی پذیرفتن هستش
چونgetبه تنهایی به معنی گرفتن و دریافت کردن هست

به نظر من میشه نامزد شدن یا متعهد و مشغول شدن با کسی میشه

I got engaged with her

2 Likes

ممنون
باید جواب همین باشه.

نامزد شدن میشه جناب.

1 Likes