تالار زبانشناس

ارزیابی دوره رازهای نقاشی

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از دوره « رازهای نقاشی » نرم افزار «زوم» است.
توضیح مختصری از این دوره:
این کورس آنلاین در رابطه با نقاشی بدین منظور پیاده‌سازی شده است که به هر شخصی در هر سطح از مهارت نقاشی، دانشی بدهد که بهتر نقاشی کند. هرکسی میتواند با این دوره نقاشی کشیدن را بیاموزد.
سطح: 5

4 Likes

به نظرم میتونست جای کار داشته باشد

شیشه شسشس شسسش شسشس شسشس