تالار زبانشناس

Soichiro is always thinking of clever opportunities

Clever oppotunity یعنی چی دوستان؟۶۸

==================
این تاپیک مربوط به درس« زمان حال استمراری » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های واقعی » فصل: « موفقیت یعنی 99 درصد شکست »

2 Likes

سلام فکر میکنم clever اینجا معنای معقول بده
فرصت های معقول

4 Likes

سلام
/فرصت(های) هوشمندانه

5 Likes