تالار زبانشناس

ارزیابی کتاب باغ مخفی

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از کتاب « باغ مخفی » نرم افزار «زیبوک» است.
توضیح مختصری از این دوره:
The Secret Garden is a novel by Frances Hodgson Burnett first published in book form in 1911 following the publication in 1910 of a serial version in a US magazine. Set in England, it is one of Burnett’s most popular novels and is considered a classic of English children’s literature.
سطح: 4

4 Likes

عالی بود
من چند وقت پیش خوندمش

3 Likes

منم تازه تمومش کردم با اینکه اورج ۹۰ درصد لغات رو میدونستم ولی لهجه یورکشر خیلی خاص بود و پر از لغت در کل تجربه خوبی بود.