تالار زبانشناس

بالا نیامدن اپ

سلام وقت بخیر
اپ زبان شناس بالا نمیاد
یک صفحه سفید میاد و همونجا گیر میکنه

@hnaseri

1 Likes

اپ رو ببندین دوباره باز کنید درست میشه

1 Likes

نیم ساعته دارم همین کار رو میکنم بالا نمیاد

1 Likes

زیبوک و زوم رو هم دارین؟

1 Likes

فقط زیبوک و زبان شناس رو دارم
هیچ کدام بالا نمیان

1 Likes

زیبوک داخل زبانشناس دیگه هست. حذفش کنین و زبانشناس رو باز کنین.

3 Likes

ممنونم جناب ناصری زیبوک که حذف کردم زبان شناس بالا آمد

2 Likes