تالار زبانشناس

They said i was safe

سلام… تو درس مکبث این جمله ذهنمو درگیر کرد… اگر بخواهیم به انگلیسی بگیم، اونها گفتند که من در امان خواهم بود، از چه ساختاری استفاده میکنیم؟

==================
این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی فرمانده مکبث » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

4 Likes

منظور شما آینده در گذشته هست.

they said I would be safe

6 Likes