تالار زبانشناس

The driver

سلام این s تو جمله زیر برا چیه؟
The driver’s wearing dark sunglasses

==================
این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی مسابقه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « مسابقه - درسنامه اصلی »

4 Likes

سلام

حال استمراریه…در حال انجام (هست و ادامه دارد)

is wearing

8 Likes