تالار زبانشناس

چالش تقلید سکانس فرندز قسمت اول

اینهم از متن

اینم تقلید خودم ولی خدایی داغونه اما من تلاشمو میکنم

I just feel like someone reached down my throat, grabbed my small intestine, pulled it out of my mouth, and tied it around my neck

12 Likes

آفرین مریم جونن عالی عالی معرکه :kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart:

3 Likes

فدات فاطمه جان
شما هم تقلید کن فیض ببریم

3 Likes

من عروسیم برگردم فردا انشالله ضبط میکنم :heart_eyes::clap:

3 Likes

بسلامتی
همیشه به عروسی
روزی خودت خواهرم

3 Likes

سلام خانم بسیار عالی تبریک میگم :cherry_blossom::bouquet::blossom::sunflower::sunflower::hibiscus::rose::rose::tulip::tulip::tulip:

3 Likes

علیک سلام بانو:heart_eyes::cherry_blossom::bouquet::tulip:

3 Likes


سلام مریم جان دوباره هم این چالشو بذار قطعا شرکت میکنم

6 Likes

@ali762 بفرمایید

4 Likes

خیلی مممنونمممم لطف کردین

4 Likes

خواهش میکنم

3 Likes

GOOD JOB MISS FADAMA:heart_eyes::smiling_face_with_three_hearts::innocent:
YES I WILL SHARE MORE

3 Likes

Gr88888 dear maryam :heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

3 Likes

نمیدونم چرا بقیه شرکت نکردن تو چالش؟
بنظرت چون اسون و کوتاه بود کلیپ؟

3 Likes

نمیدونم اشکال نداره میخوایید چند نفرو رو منشن کنیم و دعوت کنیم به چالش؟

4 Likes

میل خودته هرجور خودت دوس داری
برای من فرقی نداره

4 Likes

@maryam
@zaara1
@zahra
@sepide-str
@R.min

5 Likes

سلام مریم خانم

متنتون ناقصه

Ross: I just feel like someone reached down my throat, grabbed my small intestine, pulled it out of my mouth, and tied it around my neck

4 Likes

7 Likes

عشقم من زیاد تو این کارا مهارت ندارم …برای همین وویس ندادم

3 Likes