تالار زبانشناس

معنی wounded در Wounded soldiers

معنی wounded در اینجا چیست ؟

==================
این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی فلورانس نایتینگل » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

5 Likes

سرباز های مجروح، سرباز های زخمی

10 Likes