تالار زبانشناس

نبود بخش لغات و گفتگو

چرا بخش لغات و گفتگو برای این قسمت موجود نیست

==================
این تاپیک مربوط به فصل« شبیه سازی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « مگا داستان »

1 Likes

@hnaseri
@golmirzaei
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌.

1 Likes

اینا درس‌های قدیمیه. قبلا جزء دروس اول بودن اون چند تا درس که الان افتادن وسط.

1 Likes

خب قدیمی باشه میتونست داشته باشه. من متوجه نشدم

1 Likes

من فک می‌کنم اصلا این بخش رو نداشته

1 Likes