تالار زبانشناس

With sticks

سلام درجمله she drew pictures in the sand with sticks
اینجا stick یعنی باچسباندن شن ها به هم نقاشی میکرد

==================
این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی قلم‌موی سحرآمیز » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

3 Likes

زمانی از از with استفاده میشه که بعدش یه وسیله بخوایم بیاریم. اینجا stick یعنی تکه چوب

7 Likes

دقیقا یعنی روی شن با چوب تصاویری می کشید

6 Likes

سلام
این داستانا ترجمه دارن، لطفا اونا رو هم نگاه کنید، تو بعضی موارد، مثل اینها بدرد میخورن

6 Likes

ممنونم ازجوابتون بله متوجه شدم

4 Likes

سلام چراs sticks گرفته

2 Likes

اون s جمعه که گرفته به معنی “چوب‌ها”

2 Likes

The king wants you to paint some money for him.’
پادشاه یک نفره چراs wants گرفته

2 Likes

فعلی که برای سوم شخص میاد s میگیره

2 Likes

اینجا s سوم شخص مفرده. فعل زمان حال ساده برای he, she, it و اسامی مفرد s یا es می‌گیره

2 Likes