فرق دو عبارتhowl with laugterوhowl in pain

سلام دوستان
howl with laugterیعنی از شدت خنده زوزه کشیدن
Howl in painازشدت درد فریاد کشیدن
سوالم اینه از اساتید برنامه حرف اضافهwithوin برچه اساسی میان بعد howl
یهه جا باwithمیادیهه جاباin
قاعده خاصی داره یا کلا فرق ندارن

1 پسندیده

در این مورد بعید میدونم اون قاعده ی خاصی که مورد انتظار شماست وجود داشته باشه.
بر اساس اونچه که در دیکشنری اومده، howl with و howl in یک معنی میدن :

Howl in/with :
to make a loud sound, usually to express pain, sadness, or another strong emotion:

An injured dog lay in the middle of the road, howling with/in pain.

We were howling with laughter .

توی مثال اول، پس فرقی نداره از کدوم یکی استفاده کنین و از هر دو استفاده شده. در کل این ترکیبات رو بهتره در قالب همون اصطلاح و به همون شکل که مصطلح هستن و بکار میرن، یاد بگیرین.

5 پسندیده

خیلیم عالی…

3 پسندیده