تالار زبانشناس

کمک برای گرامر عبارت passed away

چرا در عبارت who have passed away
کلمه have رو اد کرده؟؟؟
نمیشه بگیم who passed away?

1 Likes

سلام دوست عزیز جمله فوق ساختار حال کامل هست در صورتی جمله شما گذشته ساده است پس تفاوت معنی داره یکم.

5 Likes

درسته دقت نکرده بودم ممنون

1 Likes