تالار زبانشناس

معنای spot در Goose wasn't in it's spot

سلام معنی لغت spotچی هست ؟

==================
این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جک و لوبیای سحرآمیز » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

2 Likes

سلام
واژه Spot معانی مختلفی می تونه داشته باشه ولی در این جمله Goose wasn’t in its spot می خواد بگه که غاز تو جای خودش نبود.

جا/محل/مکان

3 Likes

یکیم هست gain spotted jack

2 Likes

در giant spotted Jack، نقش فعل رو گرفته…که میشه:

to see or notice someone or something, usually because you are looking hard

(كسي را پس از جستجو) ديدن/یافتن
هم معنی با see, observe و identify خواهد بود

2 Likes

در مورد اول Goose wasn’t in its spot نقش اسم و در حالت دوم giant spotted jack نقش فعل رو گرفته.

موفق باشید

2 Likes

ممنونم ازراهنمایتون متوجه شدم

2 Likes