تالار زبانشناس

101 part 2

12 Likes

Hi dear Fatemeh

I hope you feel better.
Get well soon.
:apple::apple::tangerine::apple::apple:

2 Likes

Hello thanks aloot dear gandoom :kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart:
for your good wish

2 Likes

سلام
فاطمه جون با این که مریض بودی هنوز صدات انرژی بخشه :grin: ایول :clap::clap:
حالا قضیه این کلمه ها چیه ؟ :joy:

3 Likes

عزیزم ایشالا که زودتر خوب بشی:purple_heart::purple_heart::purple_heart::purple_heart::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

2 Likes

سلام به روی ماهت عزیزم
مرسیی گلم :heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart:
من چالش ۱۰۱ روز رو شروع کردم این کلمه هام بخشی از اون هست :heart_eyes::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart:

3 Likes

سلام شهرزاد جان ممنونم از لطفت :tulip::tulip:

1 Likes

hi honey how r u
r u better
now?

2 Likes

my 2 challenge:x:
my second challenge:white_check_mark:

2 Likes

Hello how are u dear maryam? today i have a bad day
im sick and infact very sad

2 Likes

Thank u dear maryam
:tulip::tulip::tulip:

1 Likes

ان شالله که خدا شفات بده گلم
to tell the truth its was bad day for me too
but inshaAllah next day will be ok
tace care

2 Likes