تالار زبانشناس

About make of & walk up

سلام معنی دقیق make ofو walk upچی میشه؟

==================
این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جک و لوبیای سحرآمیز » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

1 Likes

make of sb/sth

— phrasal verb with make verb [ T ] US UK /meɪk/ past tense and past participle made

If you ask someone what they make of someone or something, you want to know their opinion about that person or thing:

به معنای ساخته شده از
مثلا شنیدی میگن MADE IN CHINA یعنی ساخت چین

3 Likes

سلام
لطفاً هر سوالی دارید با جمله مورد نظر ذکر کنید
Make of معانی زیادی داره که لینک دیکشنری براتون گذاشتم

دیکشنری

Walk up
پیاده به کسی یا چیزی نزدیک شدن ، جلو رفتن
باز هم منتظر دوستان باشید تا بهتر راهنمایی کنن

1 Likes

والله این درس خیلی سخته من اصلا گیج شدم

2 Likes

در جمله just as jack put his feet back on the ground
اینجا put back ,فعل دوقسمتی هست؟
چه موقه مابین افعال دوقسمتی جمله میاد وچه موقه نه؟

2 Likes

عادیه ، به مرور زمان براتون راحت میشه
فقط هر مشکلی توی جملات داستان برخوردید همون جملات رو در تالار بپرسید تا دوستان بهتر راهنمایی کنن

1 Likes

ببخشید من اصلا گرامر نمی‌دونم پس دوستان محترم رو تگ‌ میکنم تا توضیح بدن
@pari
@tatym
@ala

2 Likes
2 Likes

همون طور که از نمونه ای که آووردید, put back جداشدنیه… در جمله خودتون:
بین put و back, اسم his feet قرار گرفته

معنی put back در دیکشنری…

to move something to a place or position it was in before

موفق باشید

2 Likes

ممنونم از جواب خیلی خوبتون

1 Likes

درجمله jack lifted the goose off of its perch
اینجا the goose ضمیر هست ?یاعبارت اسمی؟

1 Likes
2 Likes